mecanova 5

Tuotesuunnittelu

Tuotesuunnittelun ja projektihallinnan asiantuntijapalvelun tuottaa kokenut SWECO Mecaplan Oy. Se on Mecanovan ja SWECO Industryn vuonna 2001 perustama yhteisyritys, jolla on tiiviit yhteydet toimialan huippututkimukseen.

Suunnittelupalvelu on olennainen osa Mecanovan Product Lifecycle Management – palvelukonseptia. Tarjoamme kokonaisvaltaiset elinkaaripalvelut tutkimusprojekteista tuotteiden ylläpitopalveluihin. Sweco Mecaplanin asiantuntijoiden tuoteosaaminen sekä tuotanto- ja valmistusmenetelmien tuntemus auttavat asiakkaitamme nopeuttamaan tuotekehitysprojekteja, tuotteiden siirtämistä sarjavalmistukseen sekä parantamaan tuotteiden valmistettavuutta. Kaikki tämä alentaa tuotteen valmistuskustannuksia.

Osaava suunnittelu tuo säästöä

SWECO Mecaplanin projektit kohdistuvat tyypillisesti elektroniikka- ja sähkövoimateollisuuden tuotekokonaisuuksiin sekä kone- ja laitevalmistajien tuotteisiin. Asiantuntijoillamme on merkittävää erikoisosaamista kotelorakenteiden tuotekehityksessä, muovaus- ja tiivistyssuunnittelussa sekä työmenetelmien kehittämisessä. Valmistustekniikoiden monipuolinen tuntemus ja kansainvälinen toimittajaverkosto tukevat tuotekehitystä projektin eri vaiheissa.

Tiivis yhteys tutkimukseen

Sweco Mecaplan tekee jatkuvaa tutkimus- ja kehitysyhteistyötä mm. Oulun Yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, VTT:n, Centrian sekä johtavien kone- ja laitetoimittajien kanssa.

Palvelumme kattaa yksityiskohtaisen etukäteissuunnittelun ja valmistettavuuskartoituksen (DFMA). Näiden aikana kartoitetaan mahdolliset valmistuksen riskit ja määritetään valmistuskustannukset. Suunnittelujärjestelminä käytetään mm. I-DEAS, SolidWorks, Pro/Engineering ja UGS NX, CATIA-ohjelmistoja.

Tuotteen elinkaaren hallinnassa käytämme Windchill PDM-järjestelmää, jonka ansiosta ajantasaista tuote- ja suunnittelutietoa voidaan jakaa suojattujen verkkoyhteyksien välityksellä asiakkaan eri toimipisteiden välillä jo tuotesuunnitteluprojektin aikana.