Prototuote syntyy muutamassa päivässä

AQ Mecanova palvelee asiakkaitaan prototyyppien valmistuksessa, toimien yhteistyössä asiakkaan tai kumppanin tuotesuunnittelun kanssa. Sen ansiosta uusien tuotteiden toiminnallinen ja laadullinen testaus sekä valmistettavuuden suunnittelu nopeutuvat merkittävästi.

Valmistettu prototyyppi antaa parhaan tiedon tuotteen valmistettavuuden todentamisessa. Sen avulla saadaan konkreettista tietoa valmistuskustannusten muodostumisesta, sekä tuotteelle asetettujen laadullisten tavoitteiden saavuttamisesta ja järjestelmien toiminnallisuudesta.

Prototyyppien vaatimat mittaukset ja testaukset suoritetaan määritysten mukaisesti. Mittauksia ja testauksia suoritetaan tarvittaessa yhteistyökumppaneiden avustuksella esimerkiksi 3D-mittauslaitteistoilla, suolasumukammioilla, röntgenlaitteilla ja EMC-laboratorioissa.